Menu Close

Paslaugos

Merkinės globos namų teikiamų paslaugų sąrašas ir kainos

Specialiosios socialinės globos paslaugos (Merkinės globos namų gyventojams):

Ilgalaikė socialinė globa Trumpalaikė socialinė globa Dienos socialinė globa
Gavėjai suaugę asmenys su negalia,
suaugę asmenys su sunkia negalia,
senyvo amžiaus asmenys,
senyvo amžiaus asmenys su sunkia negalia
suaugę asmenys su negalia,
suaugę asmenys su sunkia negalia,
senyvo amžiaus asmenys,
senyvo amžiaus asmenys su sunkia negalia
suaugę asmenys su negalia,
senyvo amžiaus asmenys
senyvo amžiaus asmenys su sunkia negalia
suaugę asmenys su sunkia negalia
Teikimo trukmė/ dažnumas daugiau nei 6 mėn. per metus,
neterminuotai
ne mažiau kaip 12 val. per parą, iki 6 mėn. per metus arba iki 5 parų per savaitę, neterminuotai institucijoje nuo 3 val. per dieną, iki 5 dienų per savaitę
Paslaugos sudėtis
vadovaujantis Socialinių paslaugų katalogo 17.3 papunkčio pakeitimu, patvirtintu 2014-06-16 įsakymu Nr. A1-321, 
(įsigaliojo nuo 2014-09-01):
 • informavimas
 • konsultavimas,
 • tarpininkavimas ir atstovavimas,
 • apgyvendinimas,
 • kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, įsigyjant prekes, atliekant buitinius darbus, bendraujant, savarankiškai tvarkant patalpas, aplinką ir pan.),
 • darbinių įgūdžių ugdymas ir dienos užimtumas (siuvimas, mezgimas, audimas, dailės dirbiniai, keramika ir pan.) ar jo organizavimas,
 • laisvalaikio organizavimas,
 • pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt. pobūdžio pagalba,
 • asmeninės higienos paslaugų organizavimas (skalbimo paslaugų ir pan.),
 • maitinimas,
 • sveikatos priežiūros paslaugų (slaugos) organizavimas ar teikimas,
 • kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį
vadovaujantis Socialinių paslaugų katalogo 17.2 papunkčio pakeitimu, (patvirtintu 2014-06-16 įsakymu Nr. A1-321,
(įsigaliojo nuo 2014-09-01):

 • informavimas,
 • konsultavimas,
 • tarpininkavimas ir atstovavimas,
 • apgyvendinimas,
 • psichologinė-psichoterapinė pagalba ar jos organizavimas,
 • kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, įsigyjant prekes ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, bendraujant, savarankiškai tvarkant patalpas, aplinką ir pan.),
 • darbinių įgūdžių ugdymas ir dienos užimtumas (siuvimas, mezgimas, audimas, dailės dirbiniai, keramika) ar jo organizavimas,
 • laisvalaikio organizavimas,
 • asmeninės higienos paslaugų organizavimas (skalbimo paslaugų ir t. t.),
 • maitinimas (vaikams, asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims),
 • sveikatos priežiūros paslaugos (gali ir nebūti),
 • kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį
vadovaujantis Socialinių paslaugų katalogo 17.1. papunkčio pakeitimu (patvirtintu 2010-07-07 įsakymu Nr. A1-325) :

 • informavimas,
 • konsultavimas,
 • tarpininkavimas ir atstovavimas,
 • bendravimas,
 • laisvalaikio organizavimas,
 • maitinimo organizavimas (kai paslauga teikiama ilgiau nei 5 val. per dieną),
 • asmeninės higienos paslaugų organizavimas (skalbimo paslaugų ir pan.),
 • psichologinė-psichoterapinė pagalba,
 • pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt. pobūdžio pagalba,
 • kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojat ir atliekant namų ruošos darbus, bendraujant ir pan.),
 • darbinių įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, audimas, dailės dirbiniai, keramika, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.),
 • sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas,
 • transporto organizavimas,
 • kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį
Kaina mėnesiui 1200 Eur – suaugusiems asmenims su negalia
ir senyvo amžiaus asmenims
(asmuo moka 80 proc. asmens pajamų, 1 proc. papildomo mokesčio nuo sumos, viršijančios nustatytą turto normatyvą,  kainos skirtumas kompensuojamas Savivaldybės biudžeto lėšomis)
1200 Eur – suaugusiems asmenims su negalia
ir senyvo amžiaus asmenims
(asmuo moka 80 proc. asmens pajamų, kainos skirtumas kompensuojamas Savivaldybės biudžeto lėšomis)
5 Eur valandai – (be maitinimo)
(asmuo moka 20 proc., 50 proc., 100 proc. asmens pajamų, arba pagal formulę* atsižvelgus į asmens (šeimos) pajamas, kainos skirtumas kompensuojamas Savivaldybės biudžeto lėšomis)
1220 Eur – suaugusiems asmenims su sunkia negalia
ir senyvo amžiaus asmenims su sunkia negalia
(asmuo moka 100 proc. slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos, 80 proc. nuo kitų asmens gaunamų pajamų, 1 proc. papildomo mokesčio nuo sumos, viršijančios nustatytą turto normatyvą, kainos skirtumas kompensuojamas Valstybės biudžeto lėšomis savivaldybei už asmenų su sunkia negalia slaugą)
1220 Eur – suaugusiems asmenims su sunkia negalia
ir senyvo amžiaus asmenims su sunkia negalia
(asmuo moka 100 proc. slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos, 80 proc. nuo kitų asmens gaunamų pajamų, kainos skirtumas kompensuojamas Valstybės biudžeto lėšomis savivaldybei už asmenų su sunkia negalia slaugą)
40 Eur. parai – laikino atokvėpio paslauga.

Bendrosios socialinės paslaugos teikiamos Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems asmenims (ne Merkinės globos namų gyventojams)

Paslaugos pavadinimas Apibūdinimas Paslaugos kaina
1 Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas: pagalba asmenims (šeimoms), kurie dėl nepakankamų pajamų ar skurdo negali (neturi galimybės) pasirūpinti savo higiena.
(Socialinių paslaugų katalogo 10.8 punktas, patvirtintas 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 )
1.1. Skalbimo paslauga vienas skalbimas iki 9 kg vieną kartą per savaitę 1 asmeniui 3,20 Eur**
1.2. Prausimas vonioje 1 kartas per savaitę 1 asmeniui, ne ilgiau nei 30 min. 3,00 Eur**
1.3. Prausimasis duše 1 kartas per savaitę 1 asmeniui, 1 val. 2,00 Eur**
2. Sociokultūrinės paslaugos laisvalaikio organizavimo paslaugos, teikiamos siekiant išvengti socialinių problemų (prevenciniais tikslais), mažinant socialinę atskirtį, aktyvinant bendruomenę ir kurias teikiant asmenys (šeimos) gali bendrauti, dalyvauti grupinio socialinio darbo užsiėmimuose, užsiimti mėgstama veikla.
(Socialinių paslaugų katalogo 10.7 punktas, patvirtintas 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93)
Nemokama
3. Informavimas reikalingos informacijos apie socialinę pagalbą suteikimas asmeniui (šeimai)
(Socialinių paslaugų katalogo 10.1 punkto pakeitime, patvirtintame 2009 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. A1-442)
Nemokama
4. Konsultavimas pagalba, kuria kartu su asmeniu analizuojama asmens (šeimos) probleminė situacija ir ieškoma veiksmingų problemos sprendimo būdų
(Socialinių paslaugų katalogo 10.1 punkto pakeitime, patvirtintame 2009 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. A1-442)
Nemokama
5. Tarpininkavimas ir atstovavimas pagalbos asmeniui (šeimai) suteikimas sprendžiant įvairias asmens (šeimos) problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buitines, tvarkant dokumentus, mokant mokesčius, užrašant pas specialistus, organizuojant ūkinius darbus ir kt.), tarpininkaujant tarp asmens (šeimos) ir jo aplinkos (kitų institucijų, specialistų, asmenų)
(Socialinių paslaugų katalogo 10.3 punkto pakeitime, patvirtintame 2009 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. A1-442)
Nemokama

*Asmeniui (šeimai), teisės aktų nustatyta tvarka gaunančiam (gaunančiai) socialinę pašalpą, arba asmeniui (šeimai), kurio (kurios) pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam asmeniui) yra mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, bendrosios socialinės paslaugos teikiamos nemokamai.

** Kai asmens pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) per mėnesį viršija 2 VRP, t. y. 352 Eur (valstybės remiamų pajamų dydis nuo 2024 m. sausio 01 d.-176 Eur.), asmuo moka 50 proc. socialinės paslaugos kainos.

Atnaujinta 2024-03-01

Skip to content