Menu Close

Parama 1,2 %

Merkinės globos namai turi paramos gavėjo statusą.

Maloniai prašome iki 2024 m. gegužės 2 dienos skirti Merkinės globos namams 1,2 proc. Jūsų sumokėto pajamų mokesčio.
Jūs galite 1,2 proc. nuo praeitais metais valstybei jau sumokėto pajamų mokesčio, pervesti savo nuožiūra pasirinktam paramos gavėjui. Jeigu šia teise nepasinaudojate, pinigai tiesiog lieka valstybės biudžete ir panaudojami valstybės nuožiūra.
Jūsų pervestos 1,2 proc. sumokėtos pajamų mokesčio sumos leis gerinti Merkinės globos namuose teikiamų socialinės globos paslaugų kokybę.

Prašymo formą galite pateikti elektroniniu būdu per Elektroninę deklaravimo sistemą (EDS), teikiant prašymą FR0512 (5 versija).

Duomenys reikalingi prašymui:

Paramos gavėjas: Merkinės globos namai 
Adresas: J. Bakšio g. 10, Merkinė, Varėnos r. sav.
Paramos gavėjo kodas: 300520712

Pateikti Prašymą skirti dalį sumokėto pajamų mokesčio paramos (forma FR0512) galite prisijungę per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS), pasirinkę skiltį Deklaravimas > Pildyti formą.  Prašymo forma pateikiama dažniausiai pildomų formų sąraše. Detalią instrukciją, kaip pateikti prašymą, rasite čia.

Pajamų mokesčio dalį vienu Prašymu galite skirti ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui. Maksimalus laikotarpis yra 5 metai (pastarieji praėję kalendoriniai metai ir ateinantys 4 metai).

Pavyzdžiui, siekiant paskirti 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 m. pajamų mokesčio dalį, Jums pakanka iki 2024 m. gegužės 2 d. pateikti tik vieną prašymą, kurio eilutėje Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio pasirinkti 2027 m. Pagal tokį prašymą paskirta pajamų mokesčio dalis bus pervesta nuo 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 m. gautų pajamų.

Skirdami iki 1,2 proc. pajamų mokesčio — galite nurodyti daugiau nei vieną paramos gavėju esantį juridinį asmenį (išskyrus profesines sąjungas ir profesinių sąjungų susivienijimus), ir (ar) meno kūrėją (meno kūrėjus). Bendra jiems skiriama pajamų mokesčio dalis neturi būti didesnė nei 1,2 procento;

Vien dėl skiriamos pajamų mokesčio dalies  metinės pajamų mokesčio deklaracijos (forma GPM311) pateikti neprivalote. Tačiau jeigu Jums yra  prievolė pateikti deklaraciją GPM311, ji turi būti pateikiama laiku, t. y. iki 2024 m. gegužės 2 d., nes jos nepateikus, prašymas nebus vykdomas.

Informaciją, kas privalo deklaruoti 2023 metais gautas pajamas, galite rasti čia.

Pajamų mokesčio dalies gavėjams pervestas konkrečias sumas galėsite sužinoti po 2024 m. lapkričio 15 d.,  prisijungę prie elektroninės deklaravimo sistemos (EDS) skiltyje „Pranešimai” .

Daugiau informacijos rasite adresu https://www.vmi.lt/evmi/paramos-skyrimas.

Atnaujinta 2024-03-01

Skip to content