Menu Close

Reikalingi dokumentai

Dėl socialinių paslaugų skyrimo asmeniui (šeimai) asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas (rūpintojas) kreipiasi į socialinį darbuotoją ir pateikia šiuos dokumentus:

1. Užpildytą Prašymą – paraišką socialinėms paslaugoms gauti, kurios formą tvirtinta socialinės apsaugos ir darbo ministras. Asmuo dėl atitinkamos socialinės paslaugos skyrimo gali kreiptis elektroniniu būdu, jeigu valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokios rūšies paslauga.

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams);

3. pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose).

4. Informaciją apie asmens (šeimos narių) pajamas (išskyrus informaciją, kurią Varėnos rajono savivaldybės administracija gauna pagal duomenų teikimo sutartis).

5. Pensininko arba neįgaliojo pažymėjimą (arba vieną iš dokumentų, nusakantį neįgalumo turėjimą: darbingumo lygio nustatymo pažymą, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo, specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymų kopiją).

6. Medicinos dokumentų išrašą (F 027/a) su gydytojų konsultacinės komisijos išvadomis (teikiant trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos paslaugas specializuotuose globos namuose).

7. Vykimo tikslą patvirtinančius dokumentus (teikiant transporto organizavimo paslaugą).

8. Kitus dokumentus, patikslinančius socialinių paslaugų poreikį (buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktas surašomas dėl transporto organizavimo, asmens higienos ir priežiūros paslaugų ir specialiųjų socialinių paslaugų skyrimo.

(Varėnos rajono savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo, patvirtinto Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 27 d. sprendimu  Nr. T-VII-1141, 9 p.)

Skip to content