Menu Close

Į ką kreiptis

Dėl ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų skyrimo asmuo ar jo globėjas (rūpintojas), artimas giminaitis (sesuo, brolis, vaikai, tėvai) kreipiasi į savo seniūnijos socialinį darbuotoją.

Kai asmuo dėl sveikatos, neįgalumo ir kitų objektyvių priežasčių negali kreiptis dėl socialinių paslaugų skyrimo į Socialinės paramos skyrių arba gyvenamosios vietos seniūniją, veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės socialinio saugumo interesais, prašymą skirti socialines paslaugas asmeniui (šeimai) gali pateikti bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastis, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas (rūpintojas) negali padaryti to pats.

Varėnos rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus adresas Vytauto g.12, 65184 Varėna

Socialinės paramos skyriaus priimamasis (http://varena.lt/kontaktai/)

Kontaktai
Telefonas
 (8 310) 53 627
El. paštas rupyba@varena.lt
Varėnos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja
Dalia Stankevičiūtė

Atnaujinta 2021-06-08
Skip to content