Menu Close

Lankymo tvarka

Merkinės globos namų gyventojų lankymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Merkinės globos namų gyventojų lankymo tvarką.

Teikiamos paslaugos

Socialinio darbo paslaugų planavimas ir organizavimas (informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas, atstovavimas, aprūpinimas asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos;

Atmintinė

Į ką kreiptis; Reikalingi dokumentai; Globos skyrimo tvarka; Apgyvendinimo tvarka; Mokėjimo dydis

Naujienos ir kiti pranešimai

Maloniai kviečiame susipažinti su naujienomis ir kitais pranešimais iš įstaigos veiklos, švenčių, renginių ir ekskursijų.

Naujienos

Braškių popietė

Šiandien diena pilna įspūdžių ir emocijų… aplankėme Merkinės piliakalnį, vaišinomės įstaigos darbuotojos Rimutės užaugintomis skaniomis braškėmis. Globos namų bendruomenė taria nuoširdų AČIŪ, Rimutei, už saldžias

Skaityti daugiau »
Naujienos

Tėvo diena

Dar tik pradžia birželio, o jau žydi liepos. Tiktai birželis, o tokia alsi kaitra. Gaivinančio šešėlio nepalieka Ši vasara žydėjimo ir nerimo pilna… Globos namuose

Skaityti daugiau »

Trumpai apie mus

Užtikrinti žmogaus orumą atitinkančią socialinę pagalbą, suderintą su asmens nuolatine priežiūra ir pagalba, slauga ir sveikatos priežiūra. Taip pat padedame apsirūpinti specialiosios pagalbos priemonėmis, kurios padeda kompensuoti prarastą savarankiškumą bei gebėjimus palaikyti socialinius ryšius su šeima ir visuomene. Darbas yra sudėtingas, tačiau kiekvienas iš 39 organizacijoje dirbančiu žmonių puikiai supranta, kad socialinė atsakomybė yra kiekvieno iš ju asmeninis pasirinkimas.

Teikdami socialines paslaugas, privalome elgtis atsakingai, būti pilnaverte ir harmoninga visuomenės ir bendruomenės dalimi. Nuolat demonstruojame pagarbą mūsų klientams, jo artimiesiems, kolegoms, stengiamės kurti artimą namams aplinką, tvariai naudoti organizacinius resursus ir gamtos išteklius.

Norime būti patikimi ir atsakingi bendruomenės nariai, todėl noriai dalinamės savo patirtimi, dalyvaujame bendruomenės renginiuose ir patys juos organizuojame. Tikime, kad socialinė atsakomybė padeda ne tik palaikyti tamprius ryšius su bendruomene, bet ir gerinti bei tobulinti organizacijos veiklas, stiprinti jos reputaciją. Taip pat socialiai atsakinga organizacijos veikla padeda pritraukti, motyvuoti ir išsaugoti turimus darbuotojus, stiprina ju savigarbą, pasitikėjimą, moralę ir didina motyvaciją.

PARAMA DĖL 1,2 PROC. PAJAMŲ MOKESČIO DALIES PARAMOS

Vadovaujantis LR Paramos ir labdaros įstatymu galite teikti paramą. Kiekvienas Lietuvos pilietis iki 1,2 proc. valstybei sumokėto gyventojų pajamų mokesčio gali paskirti pasirinktai organizacijai.

Dažniausiai užduodami klausimai

Pateikiame detalius atsakymus į Jums labiausiai rūpimus klausimus. Jei nerastumėte ieškomo atsakymo, susisiekite su mumis ir mes Jums padėsime.

Norėdami apgyvendinti savo artimąjį Merkinės globos namuose, turite kreiptis į Varėnos rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrių. Skaityti plačiau…

Dėl socialinių paslaugų skyrimo asmeniui (šeimai) asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas (rūpintojas) kreipiasi į socialinį darbuotoją ir pateikia šiuos dokumentus:

Socialinių paslaugų kainos apskaičiuojamos vadovaujantis Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu.

Asmenys Merkinės globos namuose apgyvendinami vadovaujantis Socialinių paslaugų įstatymu. Skaityti plačiau…

Skip to content