Menu Close

Socialinis darbas

Pastaruoju metu socialinis darbas sparčiai tobulėja. Plėtojamos naujos socialinių darbuotojų veiklos sritys, tobulėja jų profesionalumas. Socialinis darbuotojas, dirbantis su senyvo amžiaus asmenimis ir asmenimis turinčiais negalią privalo būti empatiškas, kūrybingas, skatinti paslaugų gavėjų savarankiškumą, padėti spręsti socialines bei asmenines problemas. Socialinis darbuotojas yra atsakingas už žmogaus ir jo aplinkos darnią raidą.

Senatvė dažnai suprantama, kaip pasitraukimas iš socialinių sferų, suvokiant pagyvenusius žmones kaip „naštą“. Senėjimo sustabdyti neįmanoma, tačiau senatvę galima padaryti kokybiškesnę.

Merkinės globos namuose dirbantys socialiniai darbuotojai taiko įvarius socialinio darbo metodus Merkinės globos namų socialinės globos paslaugų gavėjams (toliau – gyventojams):

Klimatoterapijos metu, gyventojams organizuojamas buvimas gryname ore, saulėje. Šie klimatoterapijos elementai padeda atsipalaiduoti, daro įtaką žmonių nuotaikai bei padidina aktyvumą.

Taikant muzikos terapiją, gyventojai dainuoja arba tiesiog klausosi dainų, įvairių relaksacinių melodijų. Šis metodas padeda nurimti, atsipalaiduoti, lavina žmonių atmintį, gerina ir skatina tarpusavio santykius.

Taikant biblioterapijos metodą – gyventojams skaitomi parinkti tekstai, dalis gyventojų savarankiškai skaito knygas, jas aptaria su darbuotojomis. Gyventojai skatinami diskutuoti, knygų skaitymas padeda jiems prisiminti savo gyvenimo įvykius, juos papasakoti, jais pasidalinti.

Dažniausiai naudojama meno ir spalvų terapija. Jos metu gyventojai piešia, spalvina, palikdami lape susikaupusį skausmą, nerimą, džiaugsmą ir viltį.

Didelių rezultatų buvo pasiekta reminiscencinės terapijos metu, kai su gyventoju kalbama apie praeitį, vartomos nuotraukos bei daiktai, keliantys sentimentus. Šios terapijos dėka gyventojai lavina savo atmintį, dalinasi praeities įspūdžiais bei patirtimi.

Naratyvinės terapijos metu, gyventojai pasakoja jiems malonius prisiminimus ir istorijas. Tai dar vienas būdas mankštinti atmintį, nukreipti dėmesį nuo nepatogios senatvės ar sveikatos būklės.

Kognityvinės elgesio terapijos metu sprendžiamos dabarties problemos „čia ir dabar“, nesiekiant atskleisti priežasčių iš praeities, siekiama atrasti būdą geriau gyventi ir jausti dabartį.

Į sprendimus sutelktos trumpalaikės terapijos metu nukreipiamas gyventojo dėmesys į sprendimų paiešką, o ne į pačią problemą, sudaroma galimybė gyventojui pačiam spręsti problemą jam prieinamais būdais.

Be naudojamų daugybės įvairių terapijų, socialinis darbuotojas visada savo veikloje taiko individualius bei grupinius socialinio darbo metodus. Individuali pagalba teikiama gyventojui asmeniškai, grupinė socialinė pagalba naudojama, kai gyventojai negali pasiekti tikslo be kitų pagalbos ir iškilusios problemos siejasi su daugeliu panašių situacijų.

Socialinės darbuotojos konsultuoja, informuoja gyventojus ir jų artimuosius, atstovauja ir tarpininkauja gyventojams.

Konsultacijos metu ieškoma problemos sprendimo būdų ir galimybių, dažnai reikalinga ir kitų įstaigų (gydymo įstaigų, savivaldybės, bankų, teisės srities ir panašiai) specialistų pagalba.

Informavimo metu siekiama, suteikti gyventojui ar jo artimajam reikiamos informacijos jiems suprantamu būdu, užmegzti artimą ryšį.

Atstovaujama gyventojams, kai jie savarankiškai negali atlikti tam tikrų veiksmų ir jiems reikalinga pagalba ginant savo interesus.

Tarpininkaujant padedama gyventojui gauti visas jam reikiamas paslaugas.

Socialinis darbas, socialinių darbuotojų veikla, padedanti gyventojui spręsti savo socialines problemas pagal jų galimybes ir jiems dalyvaujant, nepažeidžiant žmogiškojo orumo ir didinant jų atsakomybę, pagrįsta asmens, šeimos ir visuomenės bendradarbiavimu. Socialinio darbuotojo darbas pilnas įvairių metodų, siekiant užtikrinti, kad gyventojas gautų įvairiapusišką pagalbą.

 

Parengė 2023-01-17

Socialinė darbuotoja Melita Medelytė

Skip to content