Komisijos ir darbo grupės

 • Merkinės globos namų taryba
 • Darbo taryba
 • Viešųjų pirkimų komisija
 • Komisija tirti gyventojų, darbuotojų ir lankytojų pasiūlymus pageidavimus, prašymus ir nusiskundimus
 • Komisija ypatingiems įvykiams tirti
 • Komisija nesavarankiškų ir iš dalies savarankiškų gyventojų pinigams ir kitoms materialinėms vertybėms tvarkyti ir apskaityti
 • Komisija labdarai, paramai priimti ir įvertinti
 • Komisiją metinei inventorizacijai atlikti
 • Komisija netikėtiems patikrinimams
 • Turto apžiūros ir vertinimo komisija
 • Ilgalaikio turto, ūkinio inventoriaus, atsargų nurašymo komisija
 • Komisija sunaudotų medikamentų ir slaugos priemonių nurašymui
 
Atnaujinta 2020-04-21