Komisijos ir darbo grupės

  • Merkinės globos namų taryba
  • Merkinės globos namų darbo taryba
  • Komisija maisto produktų inventorizacijai atlikti
  • Komisija periodiškai patikrinti maitinimo organizavimą
  • Komisija ilgalaikio turto, ūkinio inventoriaus, atsargų nurašymui
  • Komisija labdarai, paramai priimti ir įvertinti
  • Komisija netikėtoms inventorizacijoms atlikti 
  • Merkinės globos namų gyventojų pinigų, turto, dokumentų apskaitos, naudojimo ir saugojimo priežiūros komisija
 
Atnaujinta 2022-09-16