Merkinės globos namuose teikiamos bendrosios socialinės paslaugos ir specialiosios licencijuotos ilgalaikės, trumpalaikės (tame tarpe ir laikino atokvėpio), dienos socialinės globos paslaugos.
 
         Planinis socialinės globos vietų skaičius yra 49.
 
         Šiuo metu laisvų vietų nėra.
 
   Įstaigoje dirba kvalifikuoti socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros darbuotojai, bendrosios praktikos slaugytojai, slaugytojų padėjėjai, kineziterapeutas, maitinimo, administravimo ir ūkio specialistai ir darbuotojai.
 
 

MERKINĖS GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ LANKYMO TVARKOS APRAŠAS
 
  

 
Atnaujinta 2023-04-20