Merkinės globos namuose teikiamos bendrosios socialinės paslaugos ir specialiosios licencijuotos ilgalaikės, trumpalaikės, dienos socialinės globos paslaugos.

Pagrindiniai Merkinės globos namų veiklos tikslai:
 
  • suteikti pagalbą asmeniui (šeimai) sprendžiant įvairias socialines problemas, tarpininkaujant tarp asmens (šeimos) ir jo aplinkos, kitų institucijų, specialistų, asmenų;
 
  • užtikrinti žmogaus orumą atitinkančią socialinę pagalbą, suderintą su asmens nuolatine priežiūra (pagalba), slauga ir sveikatos priežiūra, aprūpinant specialiosios pagalbos priemonėmis, padedančiomis kompensuoti prarastą savarankiškumą bei gebėjimus palaikyti socialinius ryšius su šeima ir visuomene;

Įstaigoje dirba kvalifikuoti socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, gydytojas, slaugytojai, slaugytojų padėjėjai, kineziterapeutas, maitinimo, administravimo ir ūkio specialistai ir darbuotojai.
 

Atnaujinta 2019-04-01