Atmintinė

Merkinės globos namuose apgyvendinami Varėnos rajono savivaldybės  gyventojai, kuriems vadovaujantis atitinkamais Lietuvos Respublikos teisės aktais yra nustatytas ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos institucijoje poreikis.